Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10088-3:2022

Неръждаеми стомани. Част 3: Технически условия на доставка за полупродукти, пръти, валцдрат, тел, профили и калибровани продукти от корозионноустойчиви стомани с общо предназначение

Stainless steels - Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resistant steels for general purposes

Главна информация

45.99     20.04.2023 г.

50.20    29.06.2023 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.20     77.140.50     77.140.65  

Обект и област на приложение

Този документ определя техническите условия за доставка на полупродукти, горещо- или студеноформувани пръти, телове, секции и калибровани продукти от стандартни и специални класове корозионноустойчиви неръждаеми стомани с общо предназначение.
Забележка: Общото предназначение включва използването на неръждаеми стомани в контакт с храни.
Общите технически условия за доставка, посочени в EN 10021, се прилагат в допълнение към спецификациите на този документ, освен ако в този документ е посочено друго.
Този документ не се прилага за компоненти, произведени чрез по-нататъшна обработка на изброените по-горе форми на продукта с качествени характеристики, променени в резултат на такава допълнителна обработка.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10088-3:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10088-3:2022
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
20.04.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 10088-3