Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10088-2:2023

Неръждаеми стомани. Част 2: Технически условия на доставка за тънък/дебел лист и лента от корозионноустойчиви стомани с общо предназначение

Stainless steels - Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resistant steels for general purposes

Главна информация

60.55     6.11.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.20     77.140.50  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира техническите условия за доставка на горещо или студено валцувани листове/плочи и ленти от стандартни класове и специални класове корозионноустойчиви неръждаеми стомани за общи цели.
ЗАБЕЛЕЖКА Общите цели включват използването на неръждаеми стомани в контакт с храни.
Общите технически условия за доставка, специфицирани в EN 10021, се прилагат в допълнение към спецификациите в този документ, освен ако в документа е посочено друго.
Този документ не се прилага за компоненти, произведени чрез по-нататъшна обработка на изброените по-горе форми на продукта с качествени характеристики, променени в резултат на такава допълнителна обработка.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10088-2:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10088-2:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
6.11.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10088-2:2023