Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10088-1:2023

Неръждаеми стомани. Част 1: Списък на неръждаемите стомани

Stainless steels - Part 1: List of stainless steels

Главна информация

60.55     6.11.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.20  

Обект и област на приложение

В този документ се изброява химическият състав на неръждаемите стомани, които са разделени в съответствие с основните си характеристики на корозионноустойчиви стомани, топлоустойчиви стомани и устойчиви на пълзене стомани и са специфицирани в европейските стандарти, дадени в таблица 1.
(...)
Референтни данни за някои физични характеристики са дадени в таблици E.1 до E.8.
ЗАБЕЛЕЖКА 1 Матрица, която показва кои стомани в кой стандарт са включени, е дадена в приложение В.
ЗАБЕЛЕЖКА 2 Стоманени вентили са специфицирани в EN 10090.
ЗАБЕЛЕЖКА 3 Стоманени отливки са специфицирани в различни европейски стандарти (виж Библиографията).
ЗАБЕЛЕЖКА 4 Инструментални стомани са специфицирани в EN ISO 4957.
ЗАБЕЛЕЖКА 5 Допълнителни материали за заваряване са специфицирани в различни европейски стандарти (виж Библиографията).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10088-1:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10088-1:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
6.11.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10088-1:2023