Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10088-1:2021

Неръждаеми стомани. Част 1: Списък на неръждаемите стомани

Stainless steels - Part 1: List of stainless steels

Главна информация

40.20     18.11.2021 г.

40.60    27.01.2022 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.20  

Обект и област на приложение

В настоящия документ се изброява химическият състав на неръждаемите стомани, които са разделени в съответствие с основните си свойства на корозионноустойчиви стомани, топлоустойчиви стомани и устойчиви на пълзене стомани и са посочени в европейските стандарти, дадени в таблица 1. (...) Референтните данни за някои физични свойства са дадени в таблици E.1—E.8. Забележка 1 Матрица, която показва кои стомани са включени в кой стандарт е даден в Приложение В. БЕЛЕЖКА 2 Стоманени клапани са посочени в EN 10090. Забележка 3 Стоманени отливки са посочени в различни европейски стандарти (вж. библиография). Бележка 4 Инструментални стомани са посочени в EN ISO 4957. Забележка 5 Консумативите за заваряване са посочени в различни европейски стандарти (вж. библиография).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 10088-1:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10088-1:2021
40.20 Начало на обществено допитване
18.11.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 10088-1

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход