Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 5117:2023

Автоматични пароуловители. Изпитвания по време на производството и изпитвания на експлоатационните характеристики (ISO 5117:2023)

Automatic steam traps - Production and performance characteristic tests (ISO 5117:2023)

Главна информация

60.55     2.06.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-104

Европейски стандарт

23.060.01  

Обект и област на приложение

Този документ уточнява изискванията за изпитване, свързани с производството и експлоатационните характеристики, за автоматични пароуловители, използвани за услуги за отстраняване/възстановяване на кондензат за оптимизирано използване на енергия, в рафинерии, производство на електроенергия или други общи приложения, където парата се използва като средство за пренос на топлина.
Изпитванията могат да бъдат класифицирани като изпитвания по време на производство и изпитвания на експлоатационните характеристики и могат да бъдат проведени, за да се гарантира правилното функциониране на пароуловител или да се оцени работата на конкретна конструкция. Този документ определя изпитванията, извършени по отношение на всяка една от тези две категории, и описва накратко съответните методи за изпитване.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 26948:2004

ОТМЕНЕН
БДС EN 27841:2004

ОТМЕНЕН
БДС EN 27842:2004

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 5117:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
2.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 5117:2023

Въвежда ISO 5117:2023