Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 813:2022

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Предпазни колани за седнало положение

Personal fall protection equipment - Sit harnesses

Главна информация

45.99     7.07.2022 г.

50.20    22.09.2022 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.60  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира изискванията, изпитването, маркировката, инструкциите и информацията, предоставена от производителя за предпазни колани за седнало положение, използвани в системи за задържане, работно положение и системи за достъп с въже, за които се изисква ниско разположена точка за закрепване. Предпазните колани за седнало положение не са подходящи за използване като спирачни системи срещу падане.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/425

Лични предпазни средства

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 813:2008

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 813:2022
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
7.07.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 813