Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 60477-2:2022

Лабораторни резистори. Част 2: Лабораторни резистори с променлив ток (IEC 60477-2:2022)

Laboratory resistors - Part 2: Laboratory AC resistors
20.09.2022 г.

Главна информация

60.60     20.09.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-19

Европейски стандарт

17.220.20     31.040.01  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част от IEC 60477 се отнася за резистори, предназначени като лабораторни променливотокови резистори за използване в обхват от честоти от постоянен ток до посочена честота, която не превишава 1 MHz. Такива резистори са наричани по-долу "променливотокови резистори".
В допълнение към удовлетворяването на изискванията на IEC 60477, резисторите, отговарящи на изискванията на този стандарт, са проектирани да имат малко изменение на съпротивлението и малко изместване на фазата в посочения честотен обхват.
Поради несигурностите в свойствата на променлив ток, които може да бъдат резултат от разсеяни индуктивности, разсеяни капацитети, вихрови токове, диелектрични абсорбционни ефекти и ефект на кожата, променливотоковите резистори, за които се прилага този стандарт, са класифицирани според тяхната конструкция (виж Приложение D), както следва:
а) двуизводен резистор, всеки един извод както за ток, така и за потенциал;
b) триизводен резистор, който има още един екраниран извод (също може да се нарече защитен извод ), свързан към електрическия екран от двуизводен резистор, за да намали ефекта на разсеяните капацитети;
c) Четириизводен резистор, който има независими токови изводи и потенциални изводи за намаляване на разсеяните индуктивности и контактните съпротивления;
d) петизводен резистор, който има още един екраниран извод от четириизводен резистор;
e) Четириизводен коаксиален резистор, който има две изводни двойки с външните екраниращи проводници, работещи като извод с нисък ток или потенциал;
f) Резистор с две изводни двойки, който има две изводни двойки с външни екранирани проводници, работещи като обратен път за сигналния ток (не е заземен);
g) Резистор с четири изводни двойки, който има четири изводни двойки с външни екранирани проводници, работещи като обратен път за сигналния ток (не е заземен), за да се елиминира ефектът от взаимното свързване между токовите и потенциалните проводници.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60477-2:2003

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60477-2:2003/A1:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60477-2:2022
60.60 Публикуван стандарт
20.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN IEC 60477-2:2022

Въвежда IEC 60477-2:2022 ED2