Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TS 19103:2022

Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Конструктивно проектиране на дървено-бетонни композитни конструкции. Общи правила и правила за сгради

Eurocode 5: Design of Timber Structures - Structural design of timber-concrete composite structures - Common rules and rules for buildings
23.03.2022 г.

Главна информация

60.60     23.03.2022 г.

BDS

ТК-56

Техническа спецификация

91.010.30     91.080.20     91.080.99     91.080.40  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Включен в работната програма" виж още ...

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на CEN/TS 19103
(1) CEN/TS 19103 дава общи правила за проектиране на дървено-бетонни композитни конструкции.
(2) Тя осигурява изисквания за материали, конструктивни параметри, връзки, детайли и изпълнение на дървено-бетонни композитни конструкции. Препоръки за параметри на околната среда (температура и съдържание на влага), методи за проектиране и методи за изпитване са дадени в приложенията.
(3) Тя включва правила, общи за много видове дървено-бетонни композити, но не за мостове.
Забележка: За проектиране на лепени дървено-бетонни композити или мостове са налични референции към други документи.
(4) Тя обхваща проектиране на дървено-бетонни композитни конструкции както в квазиконстантни, така и в променливи условия на околната среда. За по-лесна употреба тя предоставя опростени правила за проектиране за квазиконстантни условия на околната среда и по-сложни правила за променливи условия на околната среда.
1.2 Предпоставки
(1) Прилагат се основните предпоставки на EN 1990.
(2) CEN/TS 19103 е предвидена да се използва заедно с EN 1990, EN 1991 (всички части), EN 1992 (всички части), EN 1994 (всички части), EN 1995 (всички части), EN 1998 (всички части), когато дървените конструкции са изградени в сеизмични райони, и европейските стандарти за строителни продукти, които се отнасят за дървени конструкции.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 19103:2022
60.60 Публикуван стандарт
23.03.2022 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 19103:2021