Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 9772:2020

Разпенени пластмаси. Определяне характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък (ISO 9772:2012)

Cellular plastics — Determination of horizontal burning characteristics of small specimens subjected to a small flame
17.11.2020 г.
95.99 Отменен стандарт   15.06.2021 г.

Главна информация

95.99     15.06.2021 г.

BDS

ТК-81

Международен стандарт

13.220.40     83.100  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Превод"

Подходящ за МСП

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 9772:2012 определя метод за малкомащабно лабораторно изпитване, позволяващо сравняване на относителните характеристики на горене на хоризонтално разположени малки пробни тела от газонапълнени пластмаси с плътност по-малка от 250 kg/m3, когато са изложени на въздействието на източник на запалване.
Този метод за изпитване е предназначен да се използва за осигуряване на качеството и за ограничено оценяване на продуктите на база газонапълнени пластмаси при контролирани условия. Той не е предназначен за оценяване поведението при пожар например на строителни материали или мебели в условията на реален пожар.
Описаната в приложение А незадължителна класификационна система е предназначена за осигуряване на предварителен избор на разпенените пластмаси, съставящи продуктите.
Незадължителна система за класификация е описана в приложение. Тя е предназначена за предварителния подбор на разпенени материали от пластмаси за продукти, включително определяне на интервалите от параметри на материала, които дават същата класификация.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС ISO 9772:2004

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 9772:2020
95.99 Отменен стандарт
15.06.2021 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 9772:2021

Свързан проект

Въвежда ISO 9772:2012

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход