Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17134-2:2023

Текстил и текстилни продукти. Определяне на биоцидни добавки. Част 2: Консервиращи агенти на основа хлорфенол, метод използващ газова хроматография

Textiles and textile products - Determination of biocide additives - Part 2: Chlorophenol-based preservatives, method using gas chromatography

Главна информация

50.20     16.03.2023 г.

50.60    27.04.2023 г.

BDS

ТК-44

Европейски стандарт

59.080.01  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този документ описва метод за изпитване за определяне на съдържанието на консервиращи агенти на основа хлорфенол в текстилни материали и артикули, съставени от текстилни продукти, посредством хроматография.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 17134:2019

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17134-2:2023
50.20 Начало на официално гласуване
16.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 17134-2

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход