Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД CEN/TS 14632:2023

Пластмасови тръбопроводни системи за напорни и безнапорни отводняване, канализация и водоснабдяване. Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли (UP). Указания за оценяване на съответствието

Plastics piping systems for drainage, sewerage and water supply, pressure and non-pressure - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) - Guidance for the assessment of conformity

Главна информация

60.55     7.05.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-81

Техническа спецификация

23.040.05     91.140.60     91.140.80     93.030  

Обект и област на приложение

Този документ дава указания за оценяване на съответствието на GRP-UP (усилени със стъклени влакна термореактивни пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли (UP)) продукти и съединение за тръбопроводи в съответствие с EN ISO 23856. ISO 25780 и ISO 16611, предназначени да бъдат включени в плана по качество на производителя като част от системата за управление на качеството и за създаване на процедури за сертификация от трета страна.
Този документ дава също така насоки за оценяване на съответствието на шахти и ревизионни камери от GRP-UP (за допълнителна информация виж EN 15383). За производството на елементи на шахтите и камерите се използват тръби (виж EN ISO 23856). Допълнителни изложения, необходимо за оценяване на съответствието на шахтите и ревизионните камери, са дадени в приложение Е.
ЗАБЕЛЕЖКА 1 За целите на този документ терминът "полиестерна смола" (UP) включва и винил-естерни смоли (VE).
ЗАБЕЛЕЖКА 2 Ако е включена сертификация от трета страна, сертифициращият орган е акредитиран съгласно ISO/IEC 17065 или EN ISO/IEC 17021 [3], както е приложимо.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 14632:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД CEN/TS 14632:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
7.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 14632:2023