Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC/IEEE 60980-344:2021

Ядрени съоръжения. Съоръжения важни за безопасността. Сеизмична квалификация (IEC/IEEE 60980-344:2020)

Nuclear facilities - Equipment important to safety - Seismic qualification
16.08.2021 г.

Главна информация

60.60     16.08.2021 г.

BDS

ТК-71

Европейски стандарт

27.120.10     27.120.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Виж обхвата на IEC/IEEE 60980-344:2020. Приемането на IEC/IEEE 60980-344:2020 трябва да бъде направено без изменения.
IEC/IEEE 60980-344:2020 описва методи за установяване на сеизмични квалификационни процедури, които ще дадат количествени данни, за да покажат, че съоръженията може да изпълнят своите изисквания за експлоатационни характеристики. Този документ е приложим за електрическо, механично, контролно-измервателно оборудване/компоненти, които се използват в ядрени съоръжения. Този документ предоставя изисквания за методи и документация за сеизмична квалификация на съоръженията, за да се провери способността на съоръженията да изпълняват определените им експлоатационни изисквания по време и/или след определени сеизмични въздействия. Този документ не специфицира сеизмични изисквания или експлоатационни изисквания. Други аспекти, свързани с осигуряването на качеството, избора на съоръжения и проектирането и измененията на системите, не са част от този документ. Тъй като сеизмичната квалификация е само част от квалификацията на съоръженията, този документ се използва заедно с IEC/IEEE 60780-323.
Сеизмичната квалификация показва способността на съоръженията да изпълняват своите функции за безопасност по време и/или след времето, когато са подложени на силите, произтичащи от поне едно земетресение (SSE/S2). Тази способност се демонстрира, като се вземат предвид, преди SSE/S2, стареенето на съоръженията и предполагаеми случаи на даден брой земетресения с по-ниска интензивност (OBE/S1). Явленията на стареене, които трябва да бъдат разгледани, ако са посочени в спецификацията на проекта, са тези, които може да увеличат уязвимостта на съоръженията към вибрации, причинени от SSE/S2.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC/IEEE 60980-344:2021
60.60 Публикуван стандарт
16.08.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN IEC/IEEE 60980-344:2021

Въвежда IEC/IEEE 60980-344:2020 ED1