Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1993-1-13:2023

Еврокод 3. Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-13: Греди с големи отвори в стеблото

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-13: Beams with large web openings

Главна информация

45.99     2.06.2023 г.

50.20    5.10.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.13  

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на prEN 1993-1-13
1.1.1 Общи положения
(1) Този документ дава допълнителни препоръки, които разширяват прилагането на EN 1993-1-1 и EN 1993-1-5 за проектиране на валцувани и заварени стоманени профили с различни форми на отвори в стеблото. Разгледани са следните случаи:
- валцувани или заварени греди с отвори в стеблото на големи разстояния;
- валцувани или заварени греди с отвори в стеблото близо един до друг;
- греди с кръгли отвори, направени чрез изрязване и последващо заваряване на две части от стоманени профили, които може да са различни по размери;
- греди с шестоъгълни и синосуидални отвори, направени чрез изрязване и последващо заваряване на две части от стоманени профили, които може да са различни по размери;
(2) Този документ се прилага за еднакви по вид елементи с I или H сечение, които са симетрични спрямо по-слабата ос. Той не се прилага за непризматични или извити греди, въпреки, че за тях могат да се прилагат същите принципи.
(3) Този документ се прилага за стоманени греди с отвори в стеблото, които са подложени на положителен огъващ момент и за греди, които са подложени и на отрицателен огъващ момент.
(4) Този документ обхваща проверка на якостта при отворите и техния ефект върху общото поведение на гредата, включително напречно изкълчване.
(5) Представени са алтернативни методи за греди с кръгли отвори и със синосуидални отвори, при които натоварванията и якостите се изчисляват чрез увеличаване около или по дължина на отворите и които са подходящи за компютърни методи.
(6) Този документ се прилага за стройности на стеблото hw/tw, непревишаваща 121ε. Локалните проверки при и между съседни отвори са приложими за стройности на стеблото в тази граница.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-1-13:2023
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
2.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 1993-1-13