Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1991-1-2:2021

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени на пожар

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire

Главна информация

40.20     2.09.2021 г.

40.60    9.12.2021 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

13.220.50     91.010.30  

Обект и област на приложение

Методите, дадени в този Еврокод са приложими за сгради и строителни съоръжения с пожарно натоварване, свързано със сградата и нейните обитатели. EN 1991-1-2 се отнася за топлинни и механични въздействия върху конструкции, изложени на огън. Той е предвиден да се използва заедно с частите за проектиране за пожарно състояние на EN 1992 до EN 1996 и EN 1999, които дават правилата за проектиране на конструкции за огнеустойчивост. EN 1991-1-2 съдържа топлинни въздействия, отнасящи се към номинални топлинни въздействия и топлинни въздействия на физическа основа. Повече данни и модели за топлинни въздействия на физическа основа са дадени в приложения. EN 1991-1-2 не обхваща допълнителни изисквания отнасящи се до, например: - възможно инсталиране и поддържане на спринклерни системи; - условия за населеност на сградата или пожарни отсеци; - използване на одобрени изолационни материали или обшивки, включително тяхното поддържане. В допълнение към общите предпоставки в EN 1990, се прилагат и следните предпоставки: - всички активни и пасивни противопожарни системи, взети предвид при проектирането, се поддържат подходящо; - изборът на съответния сценарий за противопожарното проектиране е направен от подходящо квалифициран и опитен персонал, или е даден в съответните национални разпоредби

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1991-1-2:2004

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1991-1-2:2021
40.20 Начало на обществено допитване
2.09.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1991-1-2

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход