Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1991-1-2:2021

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени на пожар

Eurocode 1 – Actions on structures – Part 1-2: Actions on structures exposed to fire

Главна информация

45.99     2.06.2023 г.

50.20    5.10.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

13.220.50     91.010.30  

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на EN 1991-1-2
(1) Методите, дадени в този Еврокод, са приложими за сгради и строителни съоръжения с пожарно натоварване, свързано със сградата и нейните обитатели.
(2) EN 1991-1-2 се отнася за топлинни и механични въздействия върху конструкции, изложени на пожар. Той е предвиден да се използва заедно с частите за проектиране за пожарно състояние на EN 1992 до EN 1996 и EN 1999, които дават правилата за проектиране на конструкции за огнеустойчивост.
(3) EN 1991-1-2 съдържа топлинни въздействия, отнасящи се към номинални топлинни въздействия и топлинни въздействия на физическа основа. Повече данни и модели за топлинни въздействия на физическа основа са дадени в приложенията.
(4) EN 1991-1-2 не обхваща оценяване на повредите на конструкцията след пожар.
(5) EN 1991-1-2 не обхваща допълнителни изисквания отнасящи се до, например:
- възможно монтиране и поддържане на спринклерни системи;
- условия за населеност на сградата или пожарни отсеци;
- използване на одобрени изолационни материали или обшивки, включително тяхното поддържане.
1.2 Предпоставки
(1) В допълнение към общите предпоставки в EN 1990, се прилагат и следните предпоставки:
- всички активни и пасивни противопожарни системи, взети предвид при проектирането, се поддържат подходящо;
- изборът на съответния сценарий за противопожарното проектиране е направен от подходящо квалифициран и опитен персонал, или е даден в съответните национални разпоредби

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1991-1-2:2004

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1991-1-2:2021
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
2.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1991-1-2