Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1991-2:2023

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 2: Подвижни натоварвания от трафик върху мостове и други строителни съоръжения

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges and other civil engineering works

Главна информация

60.55     23.07.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     93.040  

Обект и област на приложение

(1)Този документ определя подвижните товари (модели и представителни стойности), свързани с трафик по пътищата, въздействия от пешеходци и железопътен трафик, които включват, когато е целесъобразно, динамичните ефекти, центробежните, спирателните и ускорителните въздействия и въздействията при извънредни изчислителни ситуации.
(2) Подвижните товари, определени в този документ, са приложими при проектирането на нови мостове, включително стълбовете, устоите, гардбаластовите стени, крилата, страничните стени и други, както и техните фундаменти. Където е приложимо, товарите могат също да се разглеждат като основа за оценяване или промяна на съществуващи конструкции в комбинация с допълнителни условия, когато е необходимо.
(3) Моделите за натоварване и стойностите, дадени в този документ, са приложими също за проектиране на подпорни стени до пътища и железопътни линии, както и проектиране на земни работи, подложени на пътен и железопътен трафик. Този документ предоставя също приложими условия за специфични товарни модели.
(4) Този документ е предвиден да се използва заедно с prEN 1990, другите части на серията EN 1991 и серията EN 1992 до серията ЕN 1999 за проектиране на строителни конструкции.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

2008/57/EC

Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1991-2:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1991-2:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
23.07.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1991-2:2023