Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД CEN/TS 19101:2022

Проектиране на влакнесто-полимерни композитни конструкции

Design of fibre-polymer composite structures

Главна информация

50.20     28.04.2022 г.

50.60    7.07.2022 г.

BDS

ТК-56

Техническа спецификация

91.010.30  

Обект и област на приложение

(1) Тази техническа спецификация се прилага за проектиране на сгради, мостове и други конструкции на строителни съоръжения от влакнесто-полимерни композитни материали (FPC), включително постоянни и временни конструкции. Тя съответства на принципите и изискванията за безопасност, експлоатационна годност и дълготрайност на конструкциите, основата на тяхното проектиране и проверка, които са дадени в EN 1990.
ЗАБЕЛЕЖКА: Влакнесто-полимерните композитни материали често се наричат ​​влакнесто армирани полимерни материали (FRP).
(2) Тази техническа спецификация се отнася само до изискванията за устойчивост, експлоатационна годност, дълготрайност и устойчивост на огън на FPC конструкции.
ЗАБЕЛЕЖКА: Други изисквания, например относно сеизмично проектиране или топло- или звукоизолация, не се разглеждат.
(3) Тази техническа спецификация дава обща основа за проектиране на FPC конструкции, съставена от (i) елементи от FPC, или (ii) комбинации от елементи от FPC и елементи от други материали (хибридни FPC конструкции), и (iii) съединенията между тези елементи.
(4) Тази техническа спецификация се прилага за (i) FPC елементи - (i.1) профили и (i.2) сандвич панели -, и (ii) съединения с болтове, залепени съединения и хибридни съединения и техните връзки.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Профили и сандвич панели могат да се прилагат в конструктивни системи, като греди, колони, рамки, укрепващи елементи, плочи и черупки.
ЗАБЕЛЕЖКА 3: Тази техническа спецификация не се прилага за FPC кабели или специални видове строителни съоръжения (например съдове под налягане).
ЗАБЕЛЕЖКА 4: Тази техническа спецификация не се прилага за FPC елементи, използвани за вътрешна армировка на бетонни конструкции (FPC армировка) или външно укрепване на съществуващи конструкции.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД CEN/TS 19101:2022
50.20 Начало на официално гласуване
28.04.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprCEN/TS 19101

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход