Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TS 19101:2022

Проектиране на влакнесто-полимерни композитни конструкции

Design of fibre-polymer composite structures
15.12.2022 г.

Главна информация

60.60     15.12.2022 г.

BDS

ТК-56

Техническа спецификация

91.010.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

(1) Тази техническа спецификация се прилага за проектиране на сгради, мостове и други конструкции на строителни съоръжения от влакнесто-полимерни композитни материали (FPC), включително постоянни и временни конструкции. Тя съответства на принципите и изискванията за безопасност, експлоатационна годност и дълготрайност на конструкциите, основата на тяхното проектиране и проверка, които са дадени в EN 1990.
ЗАБЕЛЕЖКА: В тази техническа спецификация, влакнесто-полимерните композитни материали често се наричат ​​влакнесто армирани полимерни материали (FRP).
(2) Тази техническа спецификация се отнася само до изискванията за устойчивост, експлоатационна годност, дълготрайност и устойчивост на огън на FPC конструкции.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Други изисквания, например относно сеизмично проектиране не се разглеждат
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Други изисквания, като например отнасящи се за топло- или звукоизолация, не се разглеждат.
(3) Тази техническа спецификация дава обща основа за проектиране на FPC конструкции, съставена от (i) елементи от FPC, или (ii) комбинации от елементи от FPC и елементи от други материали (хибридни FPC конструкции), и (iii) съединенията между тези елементи.
(4) Тази техническа спецификация се прилага за композитни конструкции, в които стойностите на температурата на елементите, съединенията и елементите в работни условия са (i) по-високи от -40 °C и по-ниски от - 20 °C, където е преходната температура на стъклото на композита, ядрото и свързващите материали, определени съгласно 5.1(1).
(5) Тази техническа спецификация се прилага за:
(i)композитни елементи, като профили и сандвич панели и
(ii) съединени с болтове, залепени или с хибридни съединения и техните връзки.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Профили и сандвич панели могат да се прилагат в конструктивни системи, като греди, колони, рамки, укрепващи елементи, плочи и черупки.
ЗАБЕЛЕЖКА 2 Сандвич панелите включват панели с хомогенна сърцевина и клетъчни сърцевина. При панелите с клетъчна сърцевина, клетките могат да бъдат запълнени (напр. с пяна) или да останат празни (напр. панели от пултрудирани профили).
ЗАБЕЛЕЖКА 3 Този документ не се прилага за сандвич панели, направени от метални лицеви листове.
ЗАБЕЛЕЖКА 4: Изградените елементи могат да се получат от сглобяването на два или повече профила чрез болтове и/или залепване.
ЗАБЕЛЕЖКА 5: Основните производствени процеси на композитни елементи включват пултрузия, навиване на нишки, ръчно поставяне, формоване с пренасяне на смола (RTM), формоване чрез вливане на смола (RIM), формоване с помощта на вакуум на прехвърляне на смола (VARTM).
ЗАБЕЛЕЖКА 6: Този документ не се прилага за композитни FPC кабели или специални видове строителни съоръжения (напр. съдове под налягане, резервоари или контейнери за съхранение на химикали).
(6) Този документ се прилага за:
i) композитните компоненти на композитните елементи, т.е. композитни слоеве, композитни ламинати, сандвич сърцевини и плочи или профили, и
(ii) компонентите на съединенията или техните връзки, т.е. свързващи плочи или профили (напр. скоби), болтове и адхезивни слоеве.
ЗАБЕЛЕЖКА 1 Композитните компоненти са съставени от композитни материали (т.е. влакна и матрични смоли) и основни материали. Компонентите на ставите и техните връзки също са съставени от композитни, стоманени или лепилни материали.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Архитектурата на влакната на композитните компоненти може да включва един тип влакна или хибрид от два или повече вида влакна.
ЗАБЕЛЕЖКА 3: Този документ не се прилага за композитни компоненти, използвани за вътрешна армировка на бетонни конструкции (композитни арматурни пръти) или укрепване на съществуващи конструкции (композитни арматурни пръти, ленти или листове).
ЗАБЕЛЕЖКА 4: Изградените елементи могат да се получат от сглобяването на два или повече профила чрез болтове и/или залепване.
ЗАБЕЛЕЖКА 5: Основните производствени процеси на композитни елементи включват пултрузия, навиване на нишки, ръчно поставяне, формоване с пренасяне на смола (RTM), формоване чрез вливане на смола (RIM), формоване с помощта на вакуум на прехвърляне на смола (VARTM).
ЗАБЕЛЕЖКА 6 Този документ не се прилага за композитни кабели или специални видове строителни съоръжения (напр. съдове под налягане, резервоари или контейнери за съхранение на химикали).
(6) Този документ се прилага за:
i) композитните компоненти на композитните елементи, т.е. композитни слоеве, композитни ламинати, сандвич сърцевини и плочи или профили, и
(ii) компонентите на съединенията или техните връзки, т.е. свързващи плочи или профили (напр. скоби), болтове и адхезивни слоеве.
ЗАБЕЛЕЖКА 1 Композитните компоненти са съставени от композитни материали (т.е. влакна и матрични смоли) и основни материали. Компонентите на ставите и техните връзки също са съставени от композитни, стоманени или материали за залепване.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Архитектурата на влакната на композитните компоненти може да включва един тип влакна или хибрид от два или повече вида влакна.
ЗАБЕЛЕЖКА 3: Този документ не се прилага за композитни компоненти, използвани за вътрешна армировка на бетонни конструкции (композитни арматурни пръти) или укрепване на съществуващи конструкции (композитни арматурни пръти, ленти или листове).
(7) Този документ се прилага за композитни материали, включващи:
i) стъклени, въглеродни, базалтови или арамидни влакна, и
ii) матрица на базата на ненаситени полиестерни, винилестерни, епоксидни или фенолни термореактивни смоли.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 19101:2022
60.60 Публикуван стандарт
15.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 19101:2022