Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1993-1-8:2021

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-8: Проектиране на възли

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints

Главна информация

40.60     24.06.2021 г.

45.99    6.07.2022 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.13  

Обект и област на приложение

1.1 Обхват на EN 1993 1 8 (1) Този документ дава методи за проектиране на възли, които са подложени на предимно статично натоварване, като се използват всички класове стомана от S235 до S700 включително, освен ако не е посочено друго в отделни точки.
1.2. Предпоставки
(1) Предпоставките от EN 1990 и EN 1993-1-1 се прилагат към този документ. (2) Методите на проектиране, посочени в тази част на EN 1993, се прилагат, когато качеството на конструкцията е определено, както е специфицирано в EN 1090-2 или EN 1090-4, и когато използваните строителни материали и продукти са онези са тези, които са специфицирани в съответните части на EN 1993 или в съответни съотносими спецификации за материалите и продуктите.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1993-1-8:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-1-8:2021
40.60 Край на общественото допитване
24.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1993-1-8

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход