Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1993-1-8:2023

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-8: Възли

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-8: Joints

Главна информация

50.60     16.11.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.13  

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на EN 1993-1-8
(1) Този документ дава методи за проектиране на възли, които са подложени на предимно статично натоварване, като се използват всички класове стомана от S235 до S700 включително, освен ако в отделни точки е посочено друго .
1.2. Предпоставки
(1) Предпоставките от EN 1990 и EN 1993-1-1 се прилагат към този документ.
(2) Методите за проектиране, посочени в тази част на EN 1993, са приложими, когато качеството на конструкцията е както е специфицирано в EN 1090-2 или EN 1090-4, и когато използваните строителни материали и продукти са онези, специфицирани в съответните части на EN 1993 или в съответните спецификации за материали и продукти.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-8:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-1-8:2023
50.60 Край на гласуването
16.11.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 1993-1-8