Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12697-36:2022

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 36: Определяне на дебелината на асфалтова настилка

Bituminous mixtures - Test methods - Part 36: Determination of the thickness of bituminous pavement
16.05.2022 г.

Главна информация

60.60     16.05.2022 г.

BDS

ТК-68

Европейски стандарт

93.080.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

В този документ се описват два метода за изпитване за определяне на дебелината на асфалтови настилки. Първият метод описва измерванията, извършени с една или повече ядки, взети със сонда от пълната дълбочина на плоча или пътна конструкция (разрушителен метод). При втория метод се използва електромагнитно измерване (безразрушителен метод).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12697-36:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12697-36:2022
60.60 Публикуван стандарт
16.05.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12697-36:2022