Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 23861:2022

Въздух на работното място. Химичен агент, който присъства като смес от въздушни частици и пари. Изисквания за оценяване на процедурите на измерване с използване на уреди за вземане на проба (ISO 23861:2022)

Workplace air - Chemical agent present as a mixture of airborne particles and vapour - Requirements for evaluation of measuring procedures using samplers (ISO 23861:2022)
15.11.2022 г.

Главна информация

60.60     15.11.2022 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.040.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя изисквания за оценяване на процедурите за измерване с използване на уреди за вземане на проба за определяне на химичен агент, който присъства в атмосферата на работното място като смес от въздушни частици и пари.
Процедурите, дадени в този документ, осигуряват резултати само за сумата от въздушни частици и пари. Концентрацията се изчислява като маса на единица обем.
ЗАБЕЛЕЖКА: Физическото поведение на смес от въздушни частици и пари е описано в приложение А. Примери за вещества, които могат да присъстват в множество фази, са толуен диизоцианат, диетаноламин, етиленгликол и трибутилфосфат.
Този документ може да се прилага и за сложни смеси, като течности за обработване на метали или битумни изпарения.
Този документ е приложим за уреди за вземане на проба и процедури за измерване, при които се използват тези уреди за вземане на проба, като вземането на проби и анализът се извършват на отделни етапи.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 13936:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 23861:2022
60.60 Публикуван стандарт
15.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 23861:2022

Въвежда ISO 23861:2022