Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 19:2023

Промишлена арматура. Маркировка на метална арматура

Industrial valves - Marking of metallic valves

Главна информация

50.60     31.08.2023 г.

60.55    1.10.2023 г.

BDS

ТК-104

Европейски стандарт

23.060.01  

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията за маркиране на промишлена метална арматура. Той определя метода за нанасяне на маркировката върху тялото, фланеца, идентификационната табела или друго място.
Когато е посочен като нормативна референция в даден продукт арматура или експлоатационен стандарт, този европейски стандарт трябва да се разглежда във връзка със специфичните изисквания на този продукт арматура или експлоатационен стандарт. Изискванията за маркиране на пластмасовите вентили не попадат в обхвата на този европейски стандарт.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/68/EU

Съоръжения под налягане

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 19:2016

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 19:2023
50.60 Край на гласуването
31.08.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 19:2023