Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 16668:2022

Промишлена арматура. Изисквания и изпитване на метална арматура за работа под налягане

Industrial valves - Requirements and testing for metallic valves as pressure accessories

Главна информация

40.60     31.03.2022 г.

BDS

ТК-104

Европейски стандарт

23.060.01  

Обект и област на приложение

Този документ се прилага за метална арматура като оборудване за работа под налягане за промишлени приложения с максимално допустимо налягане PS по-голямо от 0,5 бара в съответствие с Директивата за съоръжения под налягане и определя минимални изисквания, приложими за проектиране, производство, изпитване, материали и документация. Всички съответни съществени изисквания за безопасност на Директивата за съоръжения под налягане, приложими към арматурата, са взети под внимание и са разгледани в този стандарт. Този стандарт не е приложим за:
- предпазна арматура и пръскащ диск (предпазно съоръжение),
- стъкло за наблюдение с неговите рамки (компонент на оборудване под налягане) и
- измервателни камери.
За други изключения вижте европейското законодателство относно оборудване под налягане [31].

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/68/EU

Съоръжения под налягане

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16668:2016+A1:2018

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 16668:2022
40.60 Край на общественото допитване
31.03.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 16668