Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 14025:2023

Цистерни за превоз на опасни товари. Метални цистерни под налягане. Проектиране и изработване

Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic pressure tanks - Design and construction

Главна информация

60.55     4.09.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-14

Европейски стандарт

13.300     23.020.20  

Обект и област на приложение

Този документ определя минималните изисквания за проектиране/разработването и изработване на метални цистерни под налягане за превоз на опасни товари по шосе, железопътен и морски транспорт. Той не се прилага за цистерни, разтоварвани чрез гравитация, съгласно RID/ADR 6.8.2.1.14 (а).
Този документ включва изисквания за отвори, прегради и конструктивно оборудване; не покрива изискванията за оборудване за техническо обслужване. За цистерни за транспортиране на криогенни течности се прилагат EN 13530-1 и EN 13530-2.
Проектирането и конструкцията на цистерни под налягане в съответствие с обекта и областта на приложение на този документ са основно предмет на изискванията на RID/ADR, подраздели 6.8.2.1, 6.8.3.1 и 6.8.5, според случая. Освен това се прилагат съответните изисквания на RID/ADR, таблица А, колони 12 и 13 към глави 3.2, 4.3 и подраздел 6.8.2.4. За оборудването на конструкцията според случая се прилагат RID/ADR, подраздели 6.8.2.2 и 6.8.3.2. Също така са позовани определенията на RID/ADR, подраздел 1.2.1. За преносими цистерни виж също RID/ADR, глава 4.2 и раздели 6.7.2 и 6.7.3. В допълнение се прилагат съответните изисквания на RID/ADR, таблица A, колони 10 и 11 към глави 3.2, 4.2 и раздели 6.7.2 и 6.7.3. Номерата на параграфите по-горе се отнасят до изданието на RID/ADR от 2017 г., които подлежат на редовно преразглеждане. Това може да доведе до временни несъответствия с EN 14025.
Този документ се отнася за втечнени газове, включително LPG; обаче за специален стандарт за втечнен въглеводороден газ виж EN 12493.
Ако не е посочено друго, разпоредбите, които заемат цялата ширина на страницата, се прилагат за всички видове резервоари. Разпоредбите, съдържащи се в една колона, се прилагат само за: -цистерни съгласно RID/ADR глава 6.8 (лява колона); -преносими цистерни съгласно RID/ADR глава 6.7 (дясна колона).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2008/68/EC

Вътрешен превоз на опасни товари

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14025:2019

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14025:2018/AC:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 14025:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
4.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 14025:2023