Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 113-3:2022

Дълготрайност на дървесина и продукти от дървесина. Метод за изпитване на устойчивостта срещу разрушаващи дървесината базидиомицети (basidiomycetes). Част 3: Оценяване на устойчивостта на дървесни плочи

Durability of wood and wood-based products Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 3: assessment of durability of wood-based panels

Главна информация

40.60     18.11.2021 г.

BDS

ТК-33

Европейски стандарт

79.060.01  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт описва метод за оценяване на устойчивостта на продукти от дървесни плочи на нападение от разрушаващи дървесината базидиомицети - чиста култура.
Този метод е приложим за необлицовани твърди дървесни плочи от масивна дървесина. Той е приложим за определяне на устойчивостта на гниене на следните продукти от дървесни плочи:
- направени от материали с естествена дълготрайност;
- направени от материали, обработени със средства за защита преди производството;
- обработени със средства за защита по време на производството, например с химични добавки към слепващите вещества;
- обработени със средства за защита след производството.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Този метод може да се използва във връзка с подходяща процедура на стареене, например по EN 73 и EN 84.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Продуктите от дървесни плочи, които са получили обработка със средства за защита след производството, могат да бъдат податливи на атаки през изрязаните ръбове на образците за изпитване и посочената устойчивост на нападение може да бъде по-малка от тази на целите плочи, използвани в експлоатация.
Приложение А (информационно) съдържа указания за вземане на проби.
Приложение В (нормативно) съдържа някои методи за стерилизация.
Приложение С (информационно) съдържа информация за съдовете за културата.
Приложение D (информационно) съдържа пример за протокол от изпитване.
Приложение Е (информационно) съдържа информация за изпитваните гъби и плесени.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС ENV 12038:2003

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 113-3:2022
40.60 Край на общественото допитване
18.11.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 113-3