Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД ISO/TS 4676:2022

Въглища. Определяне на карбоксиреактивността (ISO/TS 4676:2022)

Coal — Determination of carboxyreactivity
17.08.2022 г.

Главна информация

60.60     17.08.2022 г.

BDS

ТК-51

Техническа спецификация

73.040     75.160.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира метода за определяне на реактивността на въглища с въглероден диоксид (карбоксиреактивност). Може да се прилага за определяне на реактивоспособността на кокса с цел газификация и изгаряне.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД ISO/TS 4676:2022
60.60 Публикуван стандарт
17.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда ISO/TS 4676:2022