Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

pr СД ISO/TS 4699:2022

Черни и антрацитни въглища. Определяне на пластометрични показатели. Ръчен метод

Hard Coal — Determination of plastometric indices — Manual method

Главна информация

60.00     15.07.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-51

Техническа спецификация

73.040  

Обект и област на приложение

Този документспецифицира ръчен метод за определяне на пластометричните показатели. Тези показатели са максималната дебелина на пластичния слой (Y, mm) и стойност на окончателното свиване (X, mm).
Този документ е приложим за черни и антрацитни въглища с определено ниво на пепел по-малко от 15 % на суха база, както е описано в ISO 11722 и ISO 1171.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
pr СД ISO/TS 4699:2022
60.00 Подготовка за публикуване
15.07.2022 г.

Свързан проект

Въвежда ISO/TS 4699:2022