Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 3104:2023

Нефтопродукти. Прозрачни и непрозрачни течности. Определяне на кинематичния вискозитет и изчисляване на динамичния вискозитет (ISO/FDIS 3104:2023)

Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity (ISO 3104:2023)

Главна информация

60.55     14.10.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

75.080  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този документ описва процедура А, като се използват ръчни стъклени вискозиметри и процедура В, като се използват стъклени капилярни вискозиметри в автоматична апаратура за определяне на кинематичния вискозитет, ν, на прозрачни и непрозрачни течни нефтопродукти, чрез измерване на времето за изтичане на определен обем от течността под действието на гравитацията през калибриран стъклен капилярен вискозиметър. Динамичният вискозитет, η, може да се изчисли чрез умножаване на измерения кинематичен вискозитет с плътността, ρ, на течността. Обхватът на кинемитичния визкозитет включен в този метод за изпитване е от 0,2 mm2/s до 300 000 mm2/s в температуния интервал от -20 °C до +150 °C. Продуктите, за които се прилага, съдържат керосин, дизелово гориво, биодизелово гориво и биодизелови горивни смеси.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 3104:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 3104:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
14.10.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 3104:2023

Въвежда ISO 3104:2023