Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 9978:2020

Радиационна защита. Закрити радиоактивни източници. Методи за изпитване на херметичност (ISO 9978:2020)

Radiation protection — Sealed sources — Leakage test methods
14.10.2020 г.

Главна информация

60.60     14.10.2020 г.

BDS

ТК-71

Международен стандарт

13.280  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя различните методи за изпитване на херметичност на закрити радиоактивни източници. Той дава подробен набор от процедури, използващи радиоактивни и нерадиоактивни средства.

Този документ се отнася за следните ситуации:

- изпитване на херметичност на източници за изпитване след изпитване на класификацията на проекта в съответствие с ISO 2919 [1];

- изпитване за управление на качеството на производството на закрити радиоактивни източници;

- периодични прегледи на закритите радиоактивни източници, изпълнявани на постоянни интервали в продължение на функционирането за дълготрайност.

Приложение А към този документ дава насоки на потребителя при избора на най-подходящия(ите) метод(и) според ситуацията и вида на източника.

Приема се, че може да има обстоятелства, при които се изискват специални изпитвания, които не са описани в този документ.

Подчертава се обаче, че що се отнася до производството, използването, съхранението и транспортирането на закрити радиоактивни източници, спазването на този документ не може да замести спазването на изискванията на съответните разпоредби на IAEA [17] и други съответни национални разпоредби. Също така се приема, че страните може да приемат законови разпоредби, които определят изключения за изпитвания, в съответствие с вида закрит радиоактивен източник, проект, работна околна среда и активност (например за референтни източници с много ниска активност, когато общата активност е по-малка от граничните стойности за изпитване на херметичност).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 9978:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 9978:2020
60.60 Публикуван стандарт
14.10.2020 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 9978:2020