Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 15613:2022

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Квалификация въз основа на предпроизводствен изпит по заваряване (ISO/DIS 15613:2022)

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on pre-production welding test (ISO/DIS 15613:2022)

Главна информация

40.60     11.10.2022 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.10  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този документ определя как се квалифицира спецификация на предварителна процедура за заваряване въз основа наизпитване за заваряване преди производството.
Този документ е приложим за електродъгово заваряване, газово заваряване, лъчево заваряване, съпротивително заваряване, заваряване на шпилки и заваряване чрез триене на метални материали. Принципите на този документ могат да се прилагат към други процеси на заваряване.
Този документ е част от серия стандарти, занимаващи се със спецификация и квалификация на процедурите за заваряване. Подробностите са дадени в ISO 15607.
Използването на този документ може да бъде ограничено от приложен стандарт или спецификация.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/68/EU

Съоръжения под налягане

97/23/EC

Съоръжения под налягане

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 15613:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 15613:2022
40.60 Край на общественото допитване
11.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 15613

Въвежда ISO/DIS 15613