Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16603-20-07:2023

Космическа техника. Електромагнитна съвместимост

Space engineering - Electromagnetic compatibility
16.03.2023 г.

Главна информация

60.60     16.03.2023 г.

BDS

ТК-0/ПС-15

Европейски стандарт

49.140  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Политиката за електромагнитна съвместимост и общите системни изисквания са посочени в ECSS-E-ST-20 (еквивалентен на EN 16603-20).
Този стандарт ECSS-E-ST-20-07 (еквивалентен на EN 16603-20-07) разглежда подробни системни изисквания (клауза 4), общи условия за изпитване, изисквания за проверка на ниво система и методи за изпитване на ниво подсистема и оборудване (клауза 5), както и информативни граници (приложение А).
Свързан с този стандарт е ECSS-E-ST-20-06 (еквивалентен на EN 16603-20-06) „Зареждане на космически транспортни средства“, който разглежда контрола на зареждането и рисковете, произтичащи от зареждането на космически транспортни средства, предизвикано от околната среда и превозното средство, когато ECSS-E -ST-20-07 разглежда електромагнитните ефекти на електростатичните разряди.
Приложения A до C на ECSS-E-ST-20 документират EMC дейности, свързани с ECSS-E-ST-20-07: планът за контрол на EMC (Приложение A) определя подхода, методите, процедурите, ресурсите и организацията, планът за проверка на електромагнитните ефекти (Приложение B) определя и уточнява процесите на проверка, анализ и изпитване, а докладът за проверка на електромагнитните ефекти (Приложение C) документира резултатите от проверката. EMEVP и EMEVR са превозните средства за адаптиране на този стандарт.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 16603-20-07:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16603-20-07:2023
60.60 Публикуван стандарт
16.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16603-20-07:2022