Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16602-70-61:2023

Осигуряване на продукти за космическа техника. Високонадеждно спояване за закрепване към повърхност, смесена технология и ръчно монтирани електрически свързвания

Space product assurance - High-reliability soldering for surface mount, mixed technology and hand-mounted electrical connections
18.04.2023 г.

Главна информация

60.60     18.04.2023 г.

BDS

ТК-0/ПС-15

Европейски стандарт

25.160.50     49.140  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт определя:
- основните изисквания за проверка и одобрение на автоматично машинно спояване тип вълна за използване в хардуера на космическите кораби. Определени са и изискванията на процеса спояване тип вълна на двустранни и многослойни платки.
- техническите изисквания и разпоредбите за осигуряване на качеството за производството и проверката на ръчно споени, високонадеждни електрически свързвания.
- техническите изисквания и разпоредбите за осигуряване на качеството за производството и проверката на високонадеждни електронни схеми, базирани на повърхностно монтирани устройства (SMD) и смесена технология.
- критериите за приемане и отхвърляне за високонадеждно производство на ръчно споени електрически свързвания, предназначени да издържат на нормални земни условия и вибрационни g-натоварвания и вибрационна среда, при космически полет.
- подходящи инструменти, правилни материали, конструкция и изработване. Включени са стандарти за изработване, за да се позволи разграничаване между правилна и неправилна работа.
За повече информация виж текста на английски език.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 16602-70-08:2015

ОТМЕНЕН
БДС EN 16602-70-07:2014

ОТМЕНЕН
БДС EN 16602-70-38:2019

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16602-70-61:2023
60.60 Публикуван стандарт
18.04.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16602-70-61:2022