Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 10718:2020

Коркови тапи. Характеризиране на запушалки с ниско съдържание на микроби чрез изброяване на образуващи колонии единици от дрожди, плесени и бактерии, способни както да бъдат извлечени, така и да растат в алкохолна среда (ISO 10718:2015)

Cork stoppers — Characterization of a low-in-germs stopper, through the enumeration of colony-forming units of yeasts, moulds and bacteria, capable of both being extracted and growing in alcoholic medium
14.10.2020 г.

Главна информация

90.93     22.02.2022 г.

BDS

ТК-33

Международен стандарт

55.100     79.100     07.100.99  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт определя метод за определяне на образуващите колонии единици от дрожди, плесени и бактерии, които могат да съществуват в коркови тапи и в алкохолен разтвор и които при определени условия могат да бъдат извлечени през 3-те месеца след доставката.
Този международен стандарт се прилага за всички видове коркови запушалки, готови за употреба, подложени на санитарен процес и опаковани в подходящи асептични и херметични условия.
Този международен стандарт определя граничните стойности на образуващите колонии единици от дрожди, плесени и бактерии, които могат да бъдат намерени в коркови тапи, подложени на процедурите за изпитване, включени в този стандарт.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 10718:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 10718:2020
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
22.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 10718:2015