Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 14488-3:2023

Изпитване на торкретбетон. Част 3: Якост на опън при огъване (първа максимална, гранична и остатъчна) на пробни тела от греди, армирани с влакна

Testing sprayed concrete - Part 3: Flexural strengths (first peak, ultimate and residual) of fibre reinforced beam specimens

Главна информация

50.60     15.06.2023 г.

BDS

ТК-5

Европейски стандарт

91.100.30  

Обект и област на приложение

В тази част на европейския стандарт е специфициран метод за определяне якостта на опън при огъване (първа максимална, крайна и остатъчна) на пробни тела от втвърден торкретбетон.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14488-3:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 14488-3:2023
50.60 Край на гласуването
15.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 14488-3:2023