Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 13121-3:2022

Резервоари и съдове от усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP) за надземно използване. Част 3: Конструиране и изработка

GRP tanks and vessels for use above ground - Part 3: Design and workmanship

Главна информация

40.60     1.12.2022 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

23.020.10  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт дава изисквания за проектиране, производство, проверка, изпитване и проверка на GRP резервоари и съдове с или без термопластична облицовка за съхранение или обработка на флуиди, фабрично произведени или построени на място, безнапорни илинапорни до 10 bar, за използване над земята. В нормативно приложение G са представени допълнителни изисквания.
Термините за съдове и резервоари, използвани в тази част на EN 13121, включват разклонения до точката на свързване към тръбопроводи или друго оборудване чрез болтове и опори, скоби или други приспособления, свързани директно към корпуса.
Тази част от EN 13121 обхваща съдове и резервоари, подложени на температури между -40 °C и 120 °C.
Изключени от тази част на EN 13121 са:
- резервоари и съдове за транспорт на течности;
- подземни резервоари;
- сферични съдове;
- съдове и резервоари с неправилна форма;
- резервоари и съдове с двоен контейнер, където двойната стена се счита за структурна;
- резервоари и съдове, които са изложени на риск от експлозия или чиято повреда може да причини излъчване на радиоактивност;
- спецификация за подсилени с фибри цистерни от една част и секционна конструкция за надземно съхранение на студена вода (вижте EN 13280).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/68/EU

Съоръжения под налягане

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13121-3:2016

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 13121-3:2022
40.60 Край на общественото допитване
1.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 13121-3