Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12312-4:2021

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 4: Мостове за качващи се на борда пътници

Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 4: Passenger boarding bridges

Главна информация

40.60     18.03.2021 г.

45.99    23.06.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-15

Европейски стандарт

49.100  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този документ определя техническите изисквания за свеждане до минимум на опасностите, изброени в точка 4, които могат да възникнат по време на пускане в експлоатация, експлоатация и поддържане на мостове за качване на пътници (PBB), когато се използват по предназначение, включително при неправилно използване, разумно предвидимо от производителя, когато се извършва в съответствие с изискванията, дадени от производителя или негов упълномощен представител. Той също така взема предвид някои изисквания, признати за съществени от властите, производителите на самолети и наземно оборудване (GSE), както и от авиокомпаниите.
За повече информация виж обект и област на приложение на английски език .

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12312-4:2014

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12312-4:2021
40.60 Край на общественото допитване
18.03.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12312-4