Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10107:2022

Лист и лента от анизотропна електротехническа стомана, доставяни след окончателна термообработка

Grain-oriented electrical steel strip and sheet delivered in the fully processed state

Главна информация

50.20     28.04.2022 г.

50.60    9.06.2022 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.50  

Обект и област на приложение

Този документ дефинира класовете стомана на лист и лента от анизотропна електротехническа стомана с номинална дебелина 0,20 mm, 0,23 mm, 0,27 mm, 0,30 mm и 0,35 mm. По-специално, той дава общи изисквания, магнитни свойства, геометрични характеристики, допустими отклонения и технологични характеристики, както и процедури за проверка.
Този документ се отнася за текстурирани лист и лента от анизотропна електротехническа стомана, доставяни след окончателна термообработка на рулони или листове и предназначени за изграждане на магнитни вериги.
Класовете са групирани в три класа:
- конвенционални класове;
- класове с висока проводимост;
- класове с прецизни магнитни свойства с висока проводимост.
Те съответстват на клас C22 от IEC 60404-1.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 10107:2014

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10107:2022
50.20 Начало на официално гласуване
28.04.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 10107

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход