Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10107:2023

Лист и лента от анизотропна електротехническа стомана, доставяни след окончателна термообработка

Grain-oriented electrical steel strip and sheet delivered in the fully processed state
15.02.2023 г.

Главна информация

60.60     15.02.2023 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.50  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ дефинира марките стомана на лист и лента от анизотропна електротехническа стомана с номинална дебелина 0,20 mm, 0,23 mm, 0,27 mm, 0,30 mm и 0,35 mm. По-специално, той дава общи изисквания, магнитни характеристики, геометрични характеристики, допустими отклонения и технологични характеристики, както и процедури за проверка.
Този документ се отнася за текстурирани лист и лента от анизотропна електротехническа стомана, доставяни след окончателна термообработка на рулони или листове и предназначени за изграждане на магнитни вериги.
Марките са групирани в три класа:
- конвенционални марки;
- марки с висока проводимост;
- марки с прецизни магнитни характеристикис висока проводимост.
Те съответстват на клас C22 от IEC 60404-1.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 10107:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10107:2023
60.60 Публикуван стандарт
15.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10107:2022