Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 56002:2021

Управление на иновации. Система за управление на иновациите. Ръководство (ISO 56002:2019)

Innovation management - Innovation management system - Guidance (ISO 56002:2019)
17.03.2021 г.
20.09.2022 г.

Главна информация

60.60     17.03.2021 г.

BDS

ЕРГ 10

Европейски стандарт

03.100.01     03.100.40     03.100.70  

английски   български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 Този документ предоставя насоки за създаването, внедряването, поддръжката и непрекъснатото подобряване на система за управление на иновациите, която да се използва във всички установени организации. Приложим е за: а) организации, търсещи устойчив успех чрез разработване и демонстриране на способността си ефективно да управляват иновационни дейности за постигане на предвидените резултати; б) потребители, клиенти и други заинтересовани страни, търсещи увереност в иновационните възможности на дадена организация; в) организации и заинтересовани страни, които се стремят да подобрят комуникацията чрез общо разбиране за това какво представлява система за управление на иновациите; г) доставчици на обучение по, оценка или консултации за системи за управление на иновациите и управление на иновации; д) политиците, целящи по-висока ефективност на програмите за подкрепа, насочени към иновационните възможности и конкурентоспособността на организациите и развитието на обществото. 1.2 Всички указания в този документ са общи и са предназначени да бъдат приложими за: а) всички видове организации, независимо от вида, сектора или големината. Фокусът е върху установените организации, с разбирането, че както временните организации, така и стартиращите предприятия също могат да се възползват, като прилагат тези насоки изцяло или частично; б) всички видове иновации, напр. продукт, услуга, процес, модел и метод, вариращи от постепенни до радикални; в) всички видове подходи, напр. вътрешни и отворени иновационни дейности, насочени към потребителите, пазара, технологиите и дизайна. Той не описва подробни дейности в организацията, а по-скоро предоставя насоки на общо ниво. Той не предписва никакви изисквания или специфични инструменти или методи за иновационни дейности.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
СД CEN/TS 16555-1:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 56002:2021
60.60 Публикуван стандарт
17.03.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 56002:2021

Въвежда ISO 56002:2019