Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 56000:2021

Управление на иновации. Основни принципи и речник (ISO 56000:2020)

Innovation management - Fundamentals and vocabulary (ISO 56000:2020)
17.03.2021 г.
15.11.2022 г.

Главна информация

60.60     17.03.2021 г.

BDS

ЕРГ 10

Европейски стандарт

01.040.03     03.100.01     03.100.40  

английски   български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 Този документ предоставя речника, основните концепции и принципи на управлението на иновациите и системното му прилагане. Приложим е за:
а) организации, прилагащи система за управление на иновациите или извършващи оценки на управление на иновациите;
б) организации, които трябва да подобрят способността си за ефективно управление на иновационни дейности;
в) потребители, клиенти и други заинтересовани страни (напр. доставчици, партньори, финансиращи организации, инвеститори, университети и публични органи), търсещи доверие в иновационните възможности на дадена организация;
г) организации и заинтересовани страни, които се стремят да подобрят комуникацията чрез общо разбиране на речника, използван в управлението на иновациите;
д) доставчици на обучение, оценка или консултации за системи за управление на иновации и управление на иновации;
е) разработчици на управление на иновации и свързани стандарти.
1.2 Този документ е предназначен да бъде приложим за:
а) всички видове организации, независимо от вида, сектора, нивото на зрелост или размера;
б) всички видове иновации, напр. продукт, услуга, процес, модел и метод, вариращи от постепенни до радикални;
в) всички видове подходи, напр. вътрешни и отворени иновационни дейности, насочени към потребителите, пазара, технологиите и дизайна.
Този документ определя термините и определенията, приложими за всички стандарти за управление на иновациите и системи за управление на иновации, разработени от ISO/TC 279.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 56000:2021
60.60 Публикуван стандарт
17.03.2021 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 56000 rev:2022

Свързан проект

Въвежда EN ISO 56000:2021

Въвежда ISO 56000:2020