Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12846-1:2022

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на времето за изтичане чрез отточен вискозиметър. Част 1: Битумни емулсии

Bitumen and bituminous binders - Determination of efflux time by the efflux viscometer - Part 1: Bituminous emulsions

Главна информация

60.55     21.11.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

91.100.50  

Обект и област на приложение

Този документ описва метод за определяне на времето за изтичане при 40 °C на битумни емулсии в секунди чрез използване на отточен вискозиметър. Алтернативната температура за изпитване e 50 °C.
ЗАБЕЛЕЖКА: Процедурата, описана в този документ, може да бъде последвана от определяне на времето за изтичане и при други температури, например при 25 °C.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Прилагането на този документ може да включва опасни материали, операции и съоръжения. Този документ не разглежда всички въпроси за безопасност, свързани с неговото прилагане. Потребителят на този документ носи отговорност за установяване на подходящи мерки за безопасност и опазване на здравето и за определяне на приложимостта на ограниченията, заложени в нормативните актове, преди неговото прилагане.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12846-1:2011

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12846-1:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
21.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12846-1:2022