Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1097-1:2021

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 1: Определяне устойчивостта на износване (micro-Deval)

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 1: Determination of the resistance to wear (micro-Deval)

Главна информация

40.60     17.06.2021 г.

45.99    1.06.2022 г.

BDS

ТК-5

Европейски стандарт

91.100.15  

Обект и област на приложение

В този европейски стандарт е описан сравнителен метод, използван за определяне на типа в случай на спор относно определяне на съпротивлението на износване на едри скални материали (основен текст) и скални материали за баластова призма в железопътното строителство (приложение А). За други цели, в частност за производствен контрол, може да се използват други методи при условие, че е установена подходяща работна взаимовръзка със сравнителен метод. Пробите обикновено се изпитват в мокро състояние, но е възможно също изпитването да се провежда и в сухо състояние. Стандартът се прилага за естествени, изкуствени или рециклирани скални материали, използвани за сгради или в инженернни съоръжения.
Сравнитилното изпитване се извършва с добавяне на вода.
В приложение В(информационно) са дадени подробности за това как да се извършва изпитването без добавяне на вода.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1097-1:2011

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1097-1:2021
40.60 Край на общественото допитване
17.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1097-1