Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 851:2022

Алуминий и алуминиеви сплави. Дискове и заготовки за дискове за производство на домакински съдове. Спецификации

Aluminium and aluminium alloys - Circle and circle stock for the production of culinary utensils - Specifications
14.07.2022 г.
16.03.2023 г.

Главна информация

60.60     14.07.2022 г.

BDS

ТК-37

Европейски стандарт

77.150.10  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира конкретни изисквания за деформируеми алуминий и алуминиеви сплави във формата на дискове или заготовки за дискове за изработване на домакински съдове.
Този стандарт е приложим за:
- дискове, получени от горещо или студено валцувани заготовки за дискове, с дебелина от 0,2 mm до 12 mm, включително и с диаметър от 100 mm до 1600 mm;
ЗАБЕЛЕЖКА: Дискове с диаметър до 1000 mm могат да бъдат получени чрез щанцуване.
- горещо или студено валцувани заготовки за дискове с дебелина от 0,2 mm до 12 mm, включително и с широчина до 1600 mm.
Този документ не е приложим за заготовки за ударно пресуване, които са обект на друг Европейски стандарт.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 851:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 851:2022
60.60 Публикуван стандарт
14.07.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 851:2022