Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 26000:2021

Указания за социална отговорност (ISO 26000:2010)

Guidance on social responsibility (ISO 26000:2010)
17.03.2021 г.
19.05.2021 г.

Главна информация

60.60     17.03.2021 г.

BDS

ТК-34

Европейски стандарт

03.100.02  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 26000: 2010 предоставя насоки за всички видове организации, независимо от техняната големина или местоположение, относно: понятия, термини и определения, свързани със социалната отговорност; произхода, тенденциите и характеристиките на социалната отговорност; принципите и практиките, свързани със социалната отговорност; основните теми и въпроси на социалната отговорност; интегрирането, прилагането и насърчаването на социално отговорно поведение в цялата организация и чрез нейните политики и практики, в нейната сфера на влияние; идентифицирането и ангажирането със заинтересованите страни; и съобщаване на ангажименти, изпълнение и друга информация, свързана със социалната отговорност.
ISO 26000: 2010 има за цел да помогне на организациите да допринесат за устойчивото развитие. Целта им е да ги насърчи да надхвърлят законовото спазване, като признават, че спазването на закона е основно задължение на всяка организация и съществена част от социалната им отговорност. Целта му е да насърчи общо разбиране в областта на социалната отговорност и да допълни други инструменти и инициативи за социална отговорност, а не да ги замени.
При прилагането на ISO 26000: 2010 е препоръчително една организация да вземе предвид общественото, екологичното, правното, културното, политическото и организационното многообразие, както и разликите в икономическите условия, като същевременно поддържа съответствие с международните норми на поведение.
ISO 26000: 2010 не е стандарт за система за управление. Той не е предназначен или подходящ за целите на сертифицирането или за използване за регулаторни или договорни цели. Всяко предложение за сертифициране или претенции за сертифициране по ISO 26000 би представлявало погрешно представяне на намерението и целта и злоупотреба с ISO 26000: 2010. Тъй като ISO 26000: 2010 не съдържа изисквания, всяко такова сертифициране не би било демонстрация на съответствие с ISO 26000: 2010.
ISO 26000: 2010 има за цел да предостави на организациите насоки относно социалната отговорност и може да се използва като част от дейностите на публичната политика. Въпреки това, за целите на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация (СТО), той не е предназначен да се тълкува като „международен стандарт“, „указание“ или „препоръка“, нито е предназначен да предостави основа за някаква презумпция или констатация, че дадена мярка е в съответствие със задълженията към СТО. Освен това той няма за цел да предостави основание за правни действия, жалби, защити или други искове в което и да е международно, вътрешно или друго производство, нито е предвиден да бъде цитиран като доказателство за развитието на международното обичайно право.
ISO 26000: 2010 няма за цел да предотврати разработването на национални стандарти, които са по-специфични, по-взискателни или от различен тип.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС ISO 26000:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 26000:2021
60.60 Публикуван стандарт
17.03.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 26000:2020

Въвежда ISO 26000:2010

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход