Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 45003:2021

Управление на здравето и безопасността при работа. Психично здраве и безопасност на работното място. Указания за управление на психосоциалните рискове (ISO 45003:2021)

Occupational health and safety management — Psychological health and safety at work — Guidelines for managing psychosocial risks
15.07.2021 г.
16.12.2021 г.

Главна информация

60.60     15.07.2021 г.

BDS

ТК-34

Международен стандарт

13.100  

английски   български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ дава указания за управление на психосоциалния риск в рамките на системата за управление на здравето и безопасността при работа (OH&S), базирана на ISO 45001. Той дава възможност на организациите да предотвратяват свързаните с работата наранявания и влошаване на здравето на своите работници и други заинтересовани страни и да насърчават благосъстоянието на работното място.
Приложим е за организации от всякакъв мащаб и във всички сектори за разработване, внедряване, поддръжка и непрекъснато подобряване на здравословните и безопасни работни места.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 45003:2021
60.60 Публикуван стандарт
15.07.2021 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 45003:2021