Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14487-1:2022

Торкретбетон. Част 1: Определения, изисквания и съответствие

Sprayed concrete - Part 1: Definitions, specifications and conformity
15.12.2022 г.
14.08.2023 г.

Главна информация

60.60     15.12.2022 г.

BDS

ТК-5

Европейски стандарт

01.040.91     91.100.30  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се прилага за торкретбетон, използван за възстановяване и усилване на конструкции, за нови конструкции и за усилване на земна основа.
Този европейски стандарт обхваща:
- класификация, по отношение на консистенцията на влажната смес;
- класове по въздействие на околната среда; млад, втвърден и влакнестоармиран бетон;
- изисквания за съставните материали, за състава на бетона и изходната смес, за бетонна смес и втвърден бетон и всички видове влакнестоармиран торкретбетон;
- спецификация за проектни и предписани смеси;
- съответствие.
Този европейски стандарт се прилага за влажни, както и за сухи смеси за торкретбетон .
Основите, върху които може да се полага торкретбетон, са:
- земна основа (скала или почва);
- торкретбетон;
- различни видове кофраж;
- конструктивни елементи от бетон, зидария и стомана;
- дренажни материали;
- изолационни материали.
Може да са необходими допълнителни или различни изисквания за приложения извън обхвата на този документ, например огнеупорна употреба.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 14487-1:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14487-1:2022
60.60 Публикуван стандарт
15.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 14487-1:2022