Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 12743:2020

Медни, оловни, цинкови и никелови концентрати. Процедури на вземане на проби за определяне съдържанието на метал и влага (ISO 12743:2018)

Copper, lead, zinc and nickel concentrates — Sampling procedures for determination of metal and moisture content
16.09.2020 г.
95.99 Отменен стандарт   15.06.2021 г.

Главна информация

95.99     15.06.2021 г.

BDS

ТК-55

Международен стандарт

73.060.99  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя основните методи за вземане на проби от медни, оловни, цинкови и никелови концентрати от движещи се потоци и стационарни партиди, включително от спряла транспортна лента за доставяне на проби за химичен анализ, за физично изпитване и за определяне съдържанието на влага съгласно съответните международни стандарти. Когато концентратите са податливи на значително окисление или разлагане, за да се избегне систематичната грешка, е необходимо да се използва обединена проба за определяне на влага и химичен анализ (виж ISO 10251). В такива случаи обединената проба трябва да бъде достатъчно прецизна, т.е. без систематична грешка и достатъчно прецизна за химичен анализ и определяне на съдържанието на влага. Всякакви големи агломерати (>10 mm), присъстващи в първичната проба, трябва предварително да се смелят преди следваща обработка на пробата. Вземането на проби от концентрати под формата на каша или тиня изрично се отхвърля в този международен стандарт.

Вземането на проби от спряла транспортна лента е референтен метод за извличане на проба от концентрат, спрямо който могат да бъдат сравнявани механични и ръчни процедури за вземане на проби. Вземането на проби от движещи се потоци е предпочитаният метод. Описани са два вида устройства за вземане на проби - от низходящ поток и напречно на лентата.

Вземането на проби от стационарни партиди се използва само тогава, когато това не е възможно да се извърши от движещи се потоци. Процедурата, описана в този международен стандарт за вземане на проби от стационарни партиди, само намалява някои от систематичните грешки.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС ISO 12743:2009

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 12743:2020
95.99 Отменен стандарт
15.06.2021 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 12743:2021

Свързан проект

Въвежда ISO 12743:2018

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход