Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 10204:2020

Железни руди. Определяне на магнезий. Пламъчен атомноабсорбционен спектрометричен метод (ISO 10204:2017)

Iron ores — Determination of magnesium — Flame atomic absorption spectrometric method
16.09.2020 г.

Главна информация

90.60     18.11.2022 г.

BDS

ТК-55

Международен стандарт

73.060.10  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Стандартизационна редакция"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 10204:2017 специфицира пламъчен атомно абсорбционен спектрометричен метод за определяне на магнезий, в масови части, в железни руди.

Този метод е приложим за определяне на магнезий между 0,010 % and 2,00 %, масови части, в природни железни руди, концентрати на железни руди и агломерати, включително шлаки.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС ISO 10204:2008

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 10204:2020
90.60 Край на периодичен преглед
18.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 10204:2017