Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 13450-1:2021

Скални материали за баластова призма на релсови пътища. Част 1: Характеристики

Aggregates for railway ballast - Part 1: Characteristics

Главна информация

40.60     12.08.2021 г.

BDS

ТК-5

Европейски стандарт

91.100.15     93.100  

Обект и област на приложение

В този документ са определени характеристиките на скални материали за изграждане на горния пласт (горно строене) на железопътна линия. От гледна точка на суровините и технологията на производство в този документ са обхванати естествени (виж 3.1.3), изкуствени (виж 3.1.4), рециклирани (виж 3.1.5) скални материали и смеси от тези материали. Скалните материали, обхванати в този документ, са баласт за релсови пътища (виж 3.1.2).
Баластът за релсови пътища се отнася към скални материали, на които 100 % от повърхността на зърната може да се опише като напълно натрошена (виж 3.1.2) и които са получени чрез обработка на естествени, изкуствени материали или рециклирани несвързани натрошени скални материали.
Скалните материали, обхванати в този европейски стандарт, са едри скални материали (виж 3.1.10).
В този документ не е обхванат баластът, получен от предишно използван баласт в мястото на употреба, който не е предлаган на пазара (баласт за повторна употреба).
В този документ не са включени:
- естествени и изкуствени скални материали с плътност на изсушени в сушилня частици, по-малка или равна на 2,00 Mg/m3, тъй като те са специфицирани в prEN 13055:2021;
- рециклирани скални материали с плътност на частиците, по-малка от 1,50 Mg/m3;
- скални материали с номинален горен размер, по-голям от 90 mm;
- скални материали за хидротехническо строителство, тъй като те са специфицирани в prEN 13383-1:2021;
- добавъчни материали за строителни работи, тъй като те са специфицирани в prEN 17555-1:2021;
- употреба на добавъчни материали, съдържащи се в регенерирани асфалтови смеси, тъй като регенерираният асфалт за използване като съставен материал за асфалтови смеси, вече е специфициран в EN 13108-8:2016;
- използване на скални материали като почва;
- използване на скални материали за земни работи, тъй като това е специфицирано в EN 16907:2018, части 1 до 6.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13450:2003/AC:2005

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13450:2003+AC:2005

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13450:2003

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 13450-1:2021
40.60 Край на общественото допитване
12.08.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 13450-1