Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 13450-2:2021

Скални материали за баластова призма на релсови пътища. Част 2: Допълнителна информация

Aggregates for railway ballast - Part 2: Complementary information

Главна информация

40.60     12.08.2021 г.

BDS

ТК-5

Европейски стандарт

91.100.15     93.100  

Обект и област на приложение

В този документ е предоставена непротиворечаща допълнителна информация, която може да се използва при производството и покупката на баласт за релсови пътища, съответстващ на хармонизирания стандарт prEN 13450-1:2021.
ЗАБЕЛЕЖКА: Необходимо е също prEN 13450-1:2021 да се използва съвместно с Регламента за строителни продукти.
Рециклиран баласт за релсови пътища не е обхванат от този документ.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 13450-2:2021
40.60 Край на общественото допитване
12.08.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 13450-2