Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 933-11:2021

Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 11: Изпитване за класификация на съставните части на едрозърнести рециклирани скални материали

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 11: Classification test for the constituents of coarse recycled aggregate

Главна информация

40.60     24.06.2021 г.

45.99    14.04.2022 г.

BDS

ТК-5

Европейски стандарт

91.100.15  

Обект и област на приложение

В този европейски стандарт е описан опростен метод за изследване на едрозърнести рециклирани скални материали и едри фракции в нефракционирани рециклирани скални материали за целите на идентификация и определяне на относителните пропорции на съставните материали. Този сравнителен метод трябва да се използва за изпитване на типа и в случай на спор. За други цели, специално при производствения контрол, може да се използват други методи, при условие че е установена подходяща работеща взаимовръзка със сравнителния метод.
Забележка 1: Този метод не е подходящ за леки добавъчни материали, обхванати от серията EN 13055.
Забележка 2: Ако при провеждане на това изпитване се установи наличие на опасни вещества, те трябва да се третират в съответствие с националните нормативни актове на мястото на използване.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 933-11:2009

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 933-11:2021
40.60 Край на общественото допитване
24.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 933-11