Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1097-7:2022

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 7: Определяне плътността на частиците на фин пълнител. Пикнометричен метод

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7: Determination of the particle density of filler - Pyknometer method

Главна информация

50.20     30.06.2022 г.

50.60    11.08.2022 г.

BDS

ТК-5

Европейски стандарт

91.100.15  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира сравнителен метод за изпитване на типа и в случаи на спор, за определяне на плътността на частиците на фин пълнител чрез пикнометър. За други цели, по специално за производствен контрол, може да се използват други методи при условие, че е установена подходяща работна взаимовръзка със сравнителния метод.
ЗАБЕЛЕЖКА Методи за определяне на плътност на частиците на скални материали са специфицирани в EN 1097-6.
В приложение А е специфицирана процедура за определяне на пикнометричен обем. В приложение В е специфицирана процедура за определяне на плътността на течността, използвана за определяне на плътността на частиците на фин пълнител.
Приложения А и В са нормативни.
ВНИМАНИЕ - Използването на тази част на EN 1097 може да доведе до въвличане на опасни материали, операции и оборудване (като течности, прах, шум и тежки повдигателни съоръжения). Този документ не претендира да засяга всички проблеми на безопасността и околната среда, свързани с неговото прилагане. Отговорност на ползвателите на този документ е да вземат подходящи мерки за осигуряване на безопасността и здравето на персонала и на околната среда преди прилагането на стандарта, както и да изпълняват законовите и регулаторни изисквания за тази цел.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1097-7:2008

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1097-7:2022
50.20 Начало на официално гласуване
30.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 1097-7

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход