Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 12628:2023

Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации. Определяне на размери, правоъгълност и праволинейност на предварително изработени изолации за тръби (ISO 12628:2022)

Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - Determination of dimensions, squareness and linearity of preformed pipe insulation (ISO 12628:2022)
16.03.2023 г.

Главна информация

60.60     16.03.2023 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.100.60  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира оборудването и процедурите за определяне на размери, правоъгълност и праволинейност на предварително изработена изолация за тръби, доставена като едно изделие, на полу-секции или сегменти. Той е приложим за топлоизолационни продукти.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13467:2018

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 12628:2023
60.60 Публикуван стандарт
16.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 12628:2022

Въвежда ISO 12628:2022