Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 22826:2021

Изпитвания с разрушаване на заварени съединения на метални материали. Изпитване на твърдост на тесни съединения, заварени лазерно и електроннолъчево (изпитване на твърдост по Vickers и Knoop) (ISO 22826:2005)

Destructive tests on welds in metallic materials - Hardness testing of narrow joints welded by laser and electron beam (Vickers and Knoop hardness tests) (ISO 22826:2005)
15.07.2021 г.

Главна информация

60.60     15.07.2021 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.40  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 22826:2005 specifies the requirements for hardness testing of transverse sections of narrow laser and electron beam welded joints in metallic materials. It covers Vickers and Knoop hardness tests in accordance with ISO 6507-1 and ISO 4545, respectively, with test forces of 0,098 N to just under 98 N (HV 0,01 to just under HV 10) for the Vickers hardness test and test forces up to and including 9,8 N (just under HK 1) for the Knoop hardness test.
It is applicable to welds made with or without filler wire. It may not be applicable to the testing of wider hybrid laser/arc welds.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 22826:2021
60.60 Публикуван стандарт
15.07.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 22826:2021

Въвежда ISO 22826:2005